STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trường THCS Minh Tríthcsminhtrihttp://thcsminhtri.pgdsocson.gov.vn355
2 Trường THCS Phú Minhthcsphuminhhttp://thcsphuminh.pgdsocson.gov.vn228
3 Trường THCS Thanh Xuânthcsthanhxuanhttp://thcsthanhxuan.pgdsocson.gov.vn95
4 Trường THCS Bắc Phúthcsbacphuhttp://thcsbacphu.pgdsocson.gov.vn86
5 Trường THCS Mai Đìnhthcsmaidinhhttp://thcsmaidinh.pgdsocson.gov.vn84
6 Trường THCS Nguyễn Duthcsnguyenduhttp://thcsnguyendu.pgdsocson.gov.vn64
7 Trường THCS Hiền Ninhthcshienninhhttp://thcshienninh.pgdsocson.gov.vn39
8 Trường THCS Quang Tiếnthcsquangtienhttp://thcsquangtien.pgdsocson.gov.vn37
9 Trường THCS Nam Sơnthcsnamsonhttp://thcsnamson.pgdsocson.gov.vn24
10 Trường THCS Trung Giãthcstrunggiahttp://thcstrunggia.pgdsocson.gov.vn21
11 Trường THCS Phú Cườngthcsphucuonghttp://thcsphucuong.pgdsocson.gov.vn19
12 Trường THCS Phù Linhthcsphulinhhttp://thcsphulinh.pgdsocson.gov.vn17
13 Trường THCS Đông Xuânthcsdongxuanhttp://thcsdongxuan.pgdsocson.gov.vn12
14 Trường THCS Bắc Sơnthcsbacsonhttp://thcsbacson.pgdsocson.gov.vn11
15 Trường THCS Thị Trấn Sóc Sơnthcsthitransocsonhttp://thcsthitransocson.pgdsocson.gov.vn8
16 Trường THCS Tân Minh Bthcstanminhbhttp://thcstanminhb.pgdsocson.gov.vn5
17 Trường THCS Việt Longthcsvietlonghttp://thcsvietlong.pgdsocson.gov.vn5
Trường THCS Hiền Ninh